เดือน: เมษายน 2018

ผู้เขียน รวิพล ลี้มิ่งสวัสดิ์

สำหรับ Nick Srnicek แล้ว การทยานขึ้นของ เศรษฐกิจเชิงดิจิทัล (the digital economy) ในฐานะรูปแบบ/ตัวแบบทางธุรกิจที่วางอยู่บนเรื่องของเทคโนโลยี ข้อมูล อินเทอร์เน็ต มันเป็นสิ่งที่เกิดมาจากผลของห้วงจังหวะ (movement) ที่สำคัญสามช่วง  (เพิ่มเติม…)